banner


Directorio de Mantenimiento informático en Barcelonalogo_emi
ACCÉS REMOT (clients):


  AVÍS LEGAL  

MC HARD Soluciones en sistemas  S.L., societat de nacionalitat espanyola amb domicili social situat en C/ Valldemossa, 34 - 08016 Barcelona, és la titular de la base de dades.
Totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i / o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i l'informem que té vostè dret d'accés al fitxer, rectificació i cancel.lació de les seves dades, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol.licitud a l'adreça C/ Valldemossa, 34 - 08016 Barcelona.
Les dades sol.licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, portar a terme tasques bàsiques d'administració i docència. MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. insisteix en el seu compromís d'ús responsable i confidencial de les dades, garantint que les dades dels usuaris es tractaran d'acord amb les exigències legals, i que tan sols seran utilitzades per MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. i les empreses del seu entorn de serveis amb el propòsit indicat.
Les dades demanades són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i finalitats descrits. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se MC HARD Soluciones en sistemas  S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Consentiment del remitent
Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquestes pàgines web o mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.


Mc Hard (Barcelona) - C/ Valldemossa, 34 - Barcelona 08016 - Telf. 622 04 18 85 - Fax 93 354 43 40 - Email: comercial@mchard.es
Mc Hard (Madrid) - C/ Plaza de toros 14 - Alcalá de Henares - Madrid 28805 - Telf. 619 62 56 85 - Fax 91 882 64 79 - Email: madrid@mchard.es
Atenció al Client - Horari: 9.00 h. a 14.00 h. I 15.30 h. a 18.30 h. - De dilluns a divendres
POLÍTICA DE PRIVACITAT - AVÍS LEGAL