banner


Directorio de Mantenimiento informático en Barcelonalogo_emi

Adaptación GRPD
ACCÉS REMOT (clients):


  GRPD  
lopd LA NOVA LOPDGDD

Amb la publicació en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aquesta nova normativa de protecció de dades deroga l'anterior Llei orgànica de Protecció de Dades (LOPD) de 1999 i enllaça amb la normativa d'europea de protecció dades.

El nom de la nova és una mica més llarg: Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD).

Després de dos anys d'intensos treballs, no exempts de polèmica, els espanyols ja tenen una norma que a més regula en el seu títol X, disset nous drets digitals.

La nova Llei orgànica està estructurada en 97 articles, 22 disposicions addicionals, un disposició derogatòria única, 6 transitòries i 16 finals que pretén oferir la seguretat jurídica adequada per a aquells conceptes que no quedaven clar després de l'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) el passat 25 de maig en tota Europa.

Aquesta nova norma, que suprimeix l'anterior LOPD de 1999 i l'RDL de mesures urgents que el Ministeri de Justícia va convalidar en el Parlament per a evitar un buit legislatiu fins que aquesta nova LOPDGDD s'aprovés.

A continuació, exposarem de forma clara i mitjançant esquemes el més destacat que ens porta la nova LOPDGDD:

GRPD
REGLAMENT GENERAL PROTECCIÓ DE DADES (+ info)

Aquest servei es realitza en col.laboració amb els experts professionals en compliment normatiu de AUDITDATA.


Asociación Técnicos Informáticaauditdata

Mc Hard (Barcelona) - C/ Valldemossa, 34 - Barcelona 08016 - Telf. 622 04 18 85 - Fax 93 354 43 40 - Email: comercial@mchard.es
Mc Hard (Madrid) - C/ Plaza de toros 14 - Alcalá de Henares - Madrid 28805 - Telf. 619 62 56 85 - Fax 91 882 64 79 - Email: madrid@mchard.es
Atenció al Client - Horari: 9.00 h. a 14.00 h. I 15.00 h. a 18.00 h. - De dilluns a divendres
POLÍTICA DE PRIVACITAT